Lingvisti, stručnjaci za jezik i komunikacije, prisutni su svuda i u današnjem modernom elektronskom svetu komunikacije mogu da znače razliku između uspešnog i neuspešnog posla.
24/7
office@eventgroup.rs
tel +381 63 106 28 36
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon