Važno je da razumete pismenu ili usmenu reč.  Važno je da sagovornik u potpunosti razume vas.

Neka strani jezik ne bude prepreka, već spona u komunikaciji, poslovnoj i privatnoj, put kojim jednostavno i jasno prenosite ideju, razumete se i znate cilj.

Lingvisti, stručnjaci za jezik i komunikacije, prisutni su svuda i u današnjem modernom elektronskom svetu komunikacije mogu da znače razliku između uspešnog i neuspešnog posla.

Za sastanak, konferenciju i ostale događaje gde se koristi nekoliko jezika, možemo vam, uz besplatne konsultacije, obezbediti odgovarajući oblik usmenog prevoda. Nudimo vam:
Ljubaznost se podrazumeva
Profesionalnost - uvek!
Da vaš događaj protekne bez greške
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon