top of page
email-logo LIVE.png

Prevodilačke usluge

Važno je da razumete pismenu ili usmenu reč.  Važno je da sagovornik u potpunosti razume vas.

Neka strani jezik ne bude prepreka, već spona u komunikaciji, poslovnoj i privatnoj, put kojim jednostavno i jasno prenosite ideju, razumete se i znate cilj.

Lingvisti, stručnjaci za jezik i komunikacije, prisutni su svuda i u današnjem modernom elektronskom svetu komunikacije mogu da znače razliku između uspešnog i neuspešnog posla.

Pismeni prevod

 

Dokument nam možete poslati na bilo kom izvornom jeziku, u bilo kom formatu, i mi ćemo ga prevesti na ciljani jezik. Uskladićemo terminologiju i obratiti pažnju na sve nijanse. Na vama je samo da naznačite šta vam je potrebno, a od nas ćete u najkraćem roku dobiti procenu vremena i troška. Naše usluge uvek uključuju i usluge lektora, izvornog govornika, kako bi prevod bio provereno u duhu jezika.

Pismeni prevod  sa overom sudskog tumača

Kada je potrebno da imate zvaničan dokument, sudski tumač svojim pečatom garantuje istovetnost svog prevoda sa originalom.

Lična i poslovna dokumentacija, prevedena u dva primerka, povezana jemstvenikom (posebnom vrpcom), spojena sa kopijom ili originalom.

Po potrebi, obezbeđujemo pratnju sudskog prevodioca u zvaničnim institucijama države, u zemlji i inostranstvu.

Usmeno 1.jpg
Za sastanak, konferenciju i ostale događaje gde se koristi nekoliko jezika, možemo vam, uz besplatne konsultacije, obezbediti odgovarajući oblik usmenog prevoda. Nudimo vam:

Konsekutivni prevod

Idealno za manje skupove, radne grupe i sastanke na kojima prevodilac sedi neposredno pored govornika i po završenim celinama prevodi izlaganje govornika na traženi jezik. Naši konsekutivni prevodioci su elokventni, javni nastupi im nisu strani, prilagođavaju se dužini izlaganja i beleže tekst kako bi bez greške preneli ono što je rečeno.

Simultani prevod

Kada je vreme važan faktor i želite da preko prijemnika (slušalica) pratite prevod u isto vreme dok se govornik obraća na jeziku koji ne razumete. Moguć rad sa više jezika, prevodioci su u posebnoj kabini ili prostoriji i rade u paru.

Ljubaznost se podrazumeva
usmeno 2.jpg

Prevod šapatom,

 “chuchotage”

Posebna tehnika prevođenja kojom prevodilac bez opreme za simultani prevod slušaocima (ne više od 2-3 osobe u istom delu sale) tiho i razgovetno prenosi sve što čuje “na uvo”. Takav oblik prevođenja obično ne traje više od 2-3 sata.

Prevod telefonskih razgovora

Kada niste sigurni da ćete u potpunosti razumeti sagovornika stranca sa kojim planirate da obavite telefonski razgovor. Kod razgovora putem Skype, streamline prenosa, telefonske video Viber i WhatsApp komunikacije, ponudićemo najbolje rešenje.

Profesionalnost - uvek!
Usmeno 3.jpg
izbor eksplozija tamara i bojana.gif
Da vaš događaj protekne bez greške
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page